Đàn Piano Đàn Piano GERSHWIN G110

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano GERSHWIN G110

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
東日本ピアノ製造株式会社 GERSHWIN G110B 128 62 152 250 1984年4月 1990年3月 530,000 アップライト なし  
東日本ピアノ製造株式会社 GERSHWIN G110M 128 62 152 250 1984年4月 1990年3月 540,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()