Đàn Piano Đàn Piano GERSHWIN G500

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano GERSHWIN G500

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
東日本ピアノ製造株式会社 GERSHWIN G500B 133 68 156 270 1984年4月 1990年3月 630,000 アップライト なし  
東日本ピアノ製造株式会社 GERSHWIN G500M 133 68 156 270 1984年4月 1990年3月 640,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()