Đàn Piano Đàn Piano GERSHWIN GA-20

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano GERSHWIN GA-20

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
株式会社バロック GERSHWIN GA-20 128 62 152 250 1990年4月   630,000 アップライト なし  
株式会社バロック GERSHWIN GA-20M 128 62 152 250 1990年4月   660,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()