Đàn Piano Đàn Piano GERSHWIN GA-50

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano GERSHWIN GA-50

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
株式会社バロック GERSHWIN GA-50 133 68 154 285 1984年4月   770,000 アップライト マホガニー なし  
株式会社バロック GERSHWIN GA-50DW 133 68 156 300 1990年4月   880,000 アップライト ウォルナット なし  
株式会社バロック GERSHWIN GA-50M 133 68 156 300 1990年4月   860,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()