Đàn Piano Đàn Piano GERSHWIN GS-80

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano GERSHWIN GS-80

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
株式会社バロック GERSHWIN GS-80 133 68 157 300 1990年4月   1,100,000 アップライト ウォルナット なし  

Facebook Comments ()