Đàn Piano Đàn Piano G&GRAND

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano G&GRAND

東日本ピアノ製造株式会社 G&GRAND G300W 123 62 149 240 1970年1月     アップライト ウォルナット なし  
東日本ピアノ製造株式会社 G&GRAND G500M 130 66 153 255 1970年1月     アップライト マホガニー なし  
東日本ピアノ製造株式会社 G&GRAND G700M 133 68 156 270 1970年1月     アップライト マホガニー なし  
東日本ピアノ製造株式会社 G&GRAND G800K 133 68 156 290 1970年1月     アップライト ローズウッド なし  
東日本ピアノ製造株式会社 G&GRAND G800L 127 63 148 260 1970年1月     アップライト ローズウッド なし  
東日本ピアノ製造株式会社 G&GRAND G800M 133 68 156 300 1970年1月     アップライト マホガニー なし  
東日本ピアノ製造株式会社 G&GRAND G800W 133 68 156 275 1970年1月     アップライト ウォルナット なし  

Facebook Comments ()