Đàn Piano Đàn Piano HORUGEL U5

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano HORUGEL U5

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
及川ピアノ製作所 HORUGEL U5 131 66 154 250 1991年1月   650,000 アップライト なし  
及川ピアノ製作所 HORUGEL U5 131 66 154 250 1991年1月   700,000 アップライト マホガニー なし  
及川ピアノ製作所 HORUGEL U5 131 66 154 250 1991年1月   700,000 アップライト ウォルナット なし  

Facebook Comments ()