Đàn Piano Đàn Piano JACKSON&SONS DX100

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano JACKSON&SONS DX100

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
東日本ピアノ製造株式会社 JACKSON&SONS DX100 125 62 149 240 1984年1月   580,000 アップライト なし  
東日本ピアノ製造株式会社 JACKSON&SONS DX100M 125 62 149 240 1984年1月   620,000 アップライト マホガニー なし  
東日本ピアノ製造株式会社 JACKSON&SONS DX100W 125 62 149 240 1984年1月   620,000 アップライト ウォルナット なし  

Facebook Comments ()