Đàn Piano KAISER K2H

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano KAISER K2H

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
ヤマハ株式会社 KAISER K2H 127 62 150 228 1972年5月 1973年4月 230,000 アップライト なし  
ヤマハ株式会社 KAISER K2H 127 62 150 228 1973年12月 1974年7月 360,000 アップライト なし  
ヤマハ株式会社 KAISER K2H 127 62 150 228 1973年4月 1973年12月 310,000 アップライト なし  
ヤマハ株式会社 KAISER K2H 127 62 150 228 1974年7月 1980年9月 410,000 アップライト なし  

Facebook Comments ()