Đàn Piano KAISER K30A

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano KAISER K30A

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
ヤマハ株式会社 KAISER K30A 131 65 153 235 1989年10月 1992年6月 580,000 アップライト なし  
ヤマハ株式会社 KAISER K30A 131 65 153 235 1992年7月 1994年3月 610,000 アップライト なし  

Facebook Comments ()