Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Hướng dẫn sử dụng đàn có hệ thống tự động chơi (Disklavier)