Tài khoản ngân hàng

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Tài khoản ngân hàng

Quý khách thanh toán cho Pianonet qua hệ thống ngân hàng:

Chủ tài khoản : Vũ Hoàng Hiệp
Số tài khoản : 19034125321014
Ngân hàng TECHCOMBANK, Chi nhánh Nguyễn Thị Định

Sau khi thực hiện thanh toán, quý khách thông báo cho chúng tôi theo số ĐT : 0972 999 209 hoặc email: pianonet10137@gmail.com để tiện theo dõi và xác nhận. 
Các khoản tiền được ngân hàng xác nhận đã có trong tài khoản nói trên coi như chứng từ thu của Pianonet đối với quý khách hàng tại cùng thời điểm, xin cảm ơn.

Đăng ký hẹn trực tuyến

  • / /
  •  :