Thu mua đàn Piano cũ

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Thu mua đàn Piano cũ

Bạn có đàn Piano không còn nhu cầu sử dụng và đang cảm thấy:

  • Chúng gây lãng phí diện tích sử dụng của nhà bạn.
  • Bạn không biết giá trị hiện tại của chúng là bao nhiêu.
  • Bạn không biết đơn vị nào tin cậy - chuyên nghiệp và thu mua chúng nhanh nhất với giá cao nhất.

Hãy liên hệ với Pianonet, Mr. Vinh 0972.999.209 :

  • Chúng tôi sẽ đến, đánh giá cây đàn của bạn và đưa ra những lời khuyên tốt nhất, có thể sẽ có những phương án tốt hơn là bán cây đàn đó đi.
  • Nếu bạn vẫn muốn bán, chúng tôi sẽ cố gắng định giá sản phẩm của bạn cách trung thực, giúp các bạn nhận biết giá trị cây đàn, giá bán trên thị trường và làm thế nào để bạn có thể bán nó với giá tốt nhất (Bán cho các đơn vị thu mua chuyên nghiệp như chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết công việc nhanh nhất nhưng không bao giờ được giá cao nhất).
  • Chúng tôi có dịch vụ tu sửa lại sản phẩm để bạn tái sử dụng hoặc để bán được nó cho người có nhu cầu sử dụng (lựa chọn này sẽ làm mất thời gian của bạn nhưng sẽ giúp bạn bán được giá cao nhất).
  • Nếu bạn cần dịch vụ vận chuyển thay vì thanh lí, chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với đơn vị vận chuyển đàn chuyên nghiệp nhất để đảm bảo an toàn cho cây đàn của bạn.

Đăng ký hẹn trực tuyến

  • / /
  •  :