Tra cứu năm sản xuất đàn Piano điện Yamaha

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Nhu cầu chọn mua đàn Piano điện Yamaha ngày càng tăng cao hiện nay nhằm phục vụ nhu cầu học tập, giải trí. Nhiều khách hàng chọn mua đàn Piano và muốn tra cứu xem năm sản xuất của sản phẩm này là bao nhiêu? Dưới đây là danh sách một số cây đàn Piano Yamaha và số năm sản xuất tương ứng để bạn dễ dàng tra cứu. 

Đàn Piano điện Yamaha sản xuất năm 2020 có các dòng nào?

Dưới đây là một số model đàn Piano điện thương hiệu Yamaha được sản xuất năm 2020. 

 • Đàn Piano Yamaha CLP-725
 • Đàn Piano Yamaha CLP-735
 • Đàn Piano Yamaha CLP-745
 • Đàn Piano Yamaha CLP-765GP
 • Đàn Piano Yamaha CLP-775
 • Đàn Piano Yamaha CLP-785
 • Đàn Piano Yamaha CLP-795
 • Đàn Piano Yamaha CVP-805
 • Đàn Piano Yamaha CLP-809
 • Đàn Piano Yamaha CLP-809GP

Những model đàn Piano điện Yamaha sản xuất từ năm 2010 -2018

Danh sách các mẫu đàn Yamaha điện được sản xuất từ năm 2011-2018 như sau: 

Sản xuất năm 2011 bao gồm các model đàn Piano sau:

 • Đàn Piano Yamaha CLP 480
 • Đàn Piano Yamaha CLP 470
 • Đàn Piano Yamaha CLP 440
 • Đàn Piano Yamaha CLP 430
 • Đàn Piano Yamaha CLP 465GP
 • Đàn Piano Yamaha CLP S408
 • Đàn Piano Yamaha CLP S406

Sản xuất năm 2012 bao gồm các model đàn Piano điện Yamaha sau:

 • Đàn Piano Yamaha CVP 609 GP
 • Đàn Piano Yamaha CVP-609 B
 • Đàn Piano Yamaha CVP-609 PE
 • Đàn Piano Yamaha CVP-605
 • Đàn Piano Yamaha CVP-601

Sản xuất năm 2014 bao gồm các model đàn Piano điện Yamaha sau:

 • Đàn Piano CLP-585
 • Đàn Piano Yamaha CLP-575
 • Đàn Piano Yamaha CLP-545
 • Đàn Piano Yamaha CLP-535
 • Đàn Piano Yamaha CLP-525
 • Đàn Piano Yamaha CLP-565GP

Sản xuất năm 2015 bao gồm các model đàn Piano Yamaha sau:

 • Đàn Piano Yamaha CVP-709GP
 • Đàn Piano Yamaha CVP-709
 • Đàn Piano Yamaha CVP-705
 • Đàn Piano Yamaha CVP-701

Sản xuất năm 2017 bao gồm các model đàn Piano điện Yamaha sau:

 • Đàn Piano Yamaha CLP 685
 • Đàn Piano Yamaha CLP 675
 • Đàn Piano Yamaha CLP 645
 • Đàn Piano Yamaha CLP 635
 • Đàn Piano Yamaha CLP 625
 • Đàn Piano Yamaha CLP 665GP
 • Đàn Piano Yamaha CSP 170
 • Đàn Piano Yamaha CSP 150

Sản xuất năm 2018 bao gồm các model đàn Piano điện Yamaha sau:

 • Đàn Piano Yamaha CLP 695GP

Những mẫu đàn Piano Yamaha sản xuất từ năm 2000 - 2009

Sản xuất năm 2000 bao gồm các model đàn Piano điện Yamaha sau: 

 • CLP 970
 • CLP 950
 • CLP 930
 • CLP 920
 • CLP 955

Sản xuất năm 2001 bao gồm các model đàn Piano Yamaha sau:

 • CLP 990
 • CVP 209
 • CVP 207
 • CVP 205
 • CVP 203
 • CVP 201
 • CLP 910

Sản xuất năm 2002 bao gồm các model đàn Piano điện Yamaha sau:

 • CLP 170
 • CLP 150
 • CLP 120
 • CLP 110
 • CVP 900

Sản xuất năm 2003 bao gồm các model đàn Piano điện thương hiệu Yamaha sau:

 • CVP 210
 • CVP 208
 • CVP 206
 • CVP 204
 • CVP 202
 • CLP 175
 • CLP 115

Sản xuất năm 2004 bao gồm các model đàn Piano điện Yamaha sau:

 • CVP 309GP
 • CVP309 PE
 • CVP 307
 • CVP 305
 • CVP 303
 • CVP 301
 • CLP F01

Sản xuất năm 2005 bao gồm các model đàn Piano điện Yamaha sau:

 • CLP 280
 • CLP 270
 • CLP 240
 • CLP 230
 • CLP 220

Sản xuất năm 2006 bao gồm các model đàn Piano Yamaha điện như sau:

 • CLP 295GP
 • CLP 265GP

Sản xuất năm 2007 bao gồm các model đàn Piano điện Yamaha sau:

 • CVP 409
 • CVP 407
 • CVP 405
 • CVP 403
 • CVP 401
 • CGP 1000

Sản xuất năm 2008 bao gồm các model đàn Piano điện Yamaha sau:

 • CLP 380
 • CLP 370
 • CLP 340
 • CLP 330
 • CLP 320
 • CLP S308
 • CLP S306
 • CVP 409GP

Sản xuất năm 2009 bao gồm các model đàn Piano Yamaha điện như sau:

 • CVP 509
 • CVP 505
 • CVP 503
 • CVP 501

Những mẫu đàn Piano Yamaha sản xuất từ năm 1990 - 1999

Sản xuất năm 1990 bao gồm các model đàn Piano điện Yamaha như:

 • CLP 760
 • CLP 560
 • CLP 360
 • CLP 260

Sản xuất năm 1991 bao gồm các model đàn Piano Yamaha điện sau:

 • CVP 75
 • CVP 65
 • CVP 55
 • CVP 45
 • CVP 35

Sản xuất năm 1992 bao gồm các model đàn Piano Yamaha dưới đây:

 • CLP 121
 • CLP 122
 • CLP 123
 • CLP 124
 • PF P100

Sản xuất năm 1993 bao gồm các model đàn Piano điện Yamaha sau:

 • CLP 705
 • CLP 134
 • CLP 133
 • CVP 87
 • CVP 85
 • CVP 83
 • CVP 24

Sản xuất năm 1994 bao gồm các model đàn Piano Yamaha điện như:

 • CLP 158
 • CLP 156
 • CLP 154
 • CLP 153
 • CLP 152
 • CVP 89
 • P 500
 • P 300
 • CLP 157
 • CLP 155

Model đàn Piano điện Yamaha sản xuất năm 1995 bao gồm:

 • CVP 79
 • CVP 69
 • CVP 59
 • CVP 49

Model đàn Piano Yamaha sản xuất năm 1996 bao gồm:

 • CLP 911
 • CLP 811
 • CLP 711
 • CLP 611
 • CLP 511
 • CLP 411

Model đàn Piano Yamaha sản xuất năm 1997 bao gồm:

 • CLP 555
 • CVP 98
 • CVP 96
 • CVP 94
 • CVP 92

Model đàn Piano điện thương hiệu Yamaha sản xuất năm 1998 bao gồm:

 • CLP 880
 • CLP 870
 • CLP 860
 • CLP 840
 • CLP 820
 • CVP 600

Model đàn Piano điện Yamaha sản xuất năm 1999 bao gồm:

 • CVP 109
 • CVP 107
 • CVP 105
 • CVP 103
 • CVP 700

Những mẫu đàn Piano điện Yamaha sản xuất từ năm 1980 - 1989

Sản xuất năm 1983 bao gồm các model đàn Piano Yamaha điện như sau:

 • YP40
 • YP 30
 • YP 20
 • YP 10

Sản xuất năm 1984 bao gồm các model đàn Piano Yamaha điện như sau:

 • CV 100
 • CV 300

Sản xuất năm 1985 bao gồm các model đàn Piano điện Yamaha sau:

 • CVP 7
 • CVP 5
 • CVP 3
 • CLP 30
 • CLP 20

Sản xuất năm 1987 bao gồm các model đàn Piano Yamaha điện sau:

 • CVP 100
 • CLP 100
 • CLP 500
 • CVP 10
 • CVP 8
 • CVP 6

Sản xuất năm 1988 bao gồm các model đàn Piano Yamaha điện dưới đây:

 • CLP 650
 • CLP 550
 • CLP 350
 • CLP 250
 • CVP 20

Sản xuất năm 1989 bao gồm các model đàn Piano Yamaha điện như:

 • CLP 670
 • CLP 650
 • CLP 570
 • CVP 70
 • CVP 50
 • CVP 30

Việc tra cứu năm sản xuất của đàn Piano điện Yamaha giúp người dùng biết được sản phẩm có tuổi thọ lâu đời hay chưa. Từ đó có thể lựa chọn được cây đàn chất lượng tốt, hạn chế hư hỏng. Hãy đến với Pianonet để được tư vấn về loại đàn phù hợp cho bạn.

Facebook Comments ()