u1 u2 u3 và cách lựa chọn phù hợp

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Như các sản phẩm khác, đàn Piano cũng được sản xuất bởi nhiều hãng trên thế giới. Trong đó, người tiêu dùng Việt Nam biết nhiều hơn đến các sản phẩm của Nhật, tiêu biểu là đàn của hãng Kawai và đặc biệt là Yamaha. Sở dĩ thế một phần là bởi độ ổn định, thích nghi của chúng với khí hậu nước ta, phần khác do tính phổ quát của hãng Yamaha với không chỉ riêng mặt hàng đàn Piano.

- Các sản phẩm truyền thống của Yamaha gồm: U1, U2, U3.

- Các sản phẩm truyền thống của Kawai gồm: K2, K3, K5, K7, K8.

Giữa các loại sản phẩm có gì khác nhau? Và mục đích của nhà sản xuất là gì khi tạo ra sự khác biệt đó?

Giải đáp: Điểm khác biệt cơ bản giữa các loại nằm ở chiều cao của đàn: U1 của Yamaha (tương đương K3 của Kawai) cao ~121cm, U2 (K5, K7 của Kawai) cao ~127cm và U3 (K8 của Kawai) cao ~131cm. Bạn có thể đã biết đến nhiều dòng (model) khác nữa như U30A, U30BL, W102, UX v.v…, ta tạm gọi các dòng này là dòng mở rộng. Các dòng mở rộng hầu hết chỉ cải tiến về mặt hình thức và gần đây có ứng dụng thêm một số tiện ích. Bộ cơ (máy) hầu như không khác so với các sản phẩm truyền thống.

Đàn thấp có chiều dài dây đàn ngắn hơn so với đàn cao nên rung động âm thanh ít hơn. Do đó, đàn thấp có cường độ âm thanh nhỏ hơn đàn cao. Theo đó, U1 là loại có cường độ âm thanh nhỏ nhất, U2 và U3 có cường độ âm thanh lớn hơn. Đàn nhỏ dành cho phòng nhỏ và đàn lớn dành cho phòng lớn, đó là mục đích chính của nhà sản xuất. Ở một khía cạnh khác, đàn có cường độ âm thanh lớn sẽ khiến người mới chơi gặp khó khăn chút ít khi kiểm soát phím bấm (đặc biệt là phần bè trầm), nhà sản xuất không khuyên dùng loại này cho đối tượng trẻ em mới tập dù kinh nghiệm thực tiễn cho thấy trẻ em sử dụng U3 cũng không có vấn đề gì.

Những người nghệ sỹ hoặc giảng viên Piano thường thích chơi loại U3 (đàn cao) và một vài người do không hiểu rõ mục đích của nhà sản xuất đã khuyên người khác cũng mua U3 mà không quan tâm những người được khuyên ở trình độ nào, lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào.

Mỗi một loại sản phẩm, nhà sản xuất đều hướng tới đối tượng phù hợp nhằm tối ưu hóa công dụng của sản phẩm đó. Dưới đây là trang tư vấn của hãng Kawai, các chuyên gia của hãng đã dựa vào 4 yếu tố cơ bản bao gồm: lứa tuổi, trình độ, mục đích và điều kiện của người chơi đàn để đưa ra lời khuyên về loại đàn phù hợp nhất. 

Mời xem chương trình đã được tôi chuyển sang tiếng Việt dưới đây:

⇐ VUỐT TRÁI PHẢI ĐỂ XEM HẾT BẢNG NẾU QUÝ KHÁCH DUYỆT WEB VỚI ĐIỆN THOẠI⇒

Đối tượng sử dụng

Kinh nghiệm Mục đích sử dụng Diện tích phòng Loại khuyên dùng
Mẫu giáo - Tiểu học Chưa có Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở Chưa có Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông Chưa có Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớn Chưa có Học tập Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học 1 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở 1 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 1 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớn 1 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 3 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 3 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớn 3 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 5 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 5 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 5 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học phổ thông 10 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 10 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Mẫu giáo - Tiểu học Chưa có Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở Chưa có Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông Chưa có Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn Chưa có Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học 1 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở 1 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 1 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 1 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 3 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 3 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 3 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 5 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 5 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 5 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học phổ thông 10 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 10 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K2 hoặc K3 (Yamaha U1)
Trung học cơ sở Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học phổ thông Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Mẫu giáo - Tiểu học 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học cơ sở 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học cơ sở 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 10 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn 10 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Mẫu giáo - Tiểu học Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K2 hoặc K3 (Yamaha U1)
Trung học cơ sở Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học phổ thông Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học cơ sở 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 10 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn 10 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Mẫu giáo - Tiểu học Chưa có Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở Chưa có Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông Chưa có Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớn Chưa có Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học 1 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở 1 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 1 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớn 1 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 3 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 3 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 3 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)

Facebook Comments ()

Bài viết liên quan
Vũ Hiệp 22/12/2019

CÁC KÝ TỰ E, F, G, H... Ở SAU U1, U2, U3 CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Những ký tự này tạm gọi là những Model và mỗi Model được hãng sản xuất trong vài năm sau đó chuyển sang các Model khác. Trong dòng sản phẩm truyền thống của Yamaha (U1, U2, U3) thì tiếp sau Model "C", "D" là tuần tự đến các Model "E", "F", "G", "H", "M" và cuối cùng gần đây nhất không phải là "...
Lượt xem: 1235 Chi tiết
Vũ Hiệp 30/11/2019

Học đàn Piano có dễ không?

Như thế, chỉ cần em cố gắng tham gia “hành” cùng con đều đặn, để tạo thành cái nếp cho cháu. Bên cạnh đó em hãy theo dõi để cảm nhận sự khác biệt từ lúc cháu bắt đầu tập cho đến khi hoàn thành bất kỳ bài nào. Được vậy, anh chắc rằng mẹ con em sẽ có một tương lai lâu dài với cây đàn Piano và đó nếu c...
Lượt xem: 1232 Chi tiết
Vũ Hiệp 03/03/2020

Bốn loại đàn đứng (Upright Piano) cơ bản

Upright Piano: Đàn có chiều cao từ 121cm trở lên với hệ máy (action) nằm trên hệ phím (keyboard). Loại đàn này chiếm phần lớn thị trường gồm 3 size cơ bản: Size nhỏ cao từ 120 – 123cm (U1), Size trung cao từ 124 – 128cm (U2), Size to cao từ 129 đến 134cm (U3).Studio Piano: Đàn có chiều cao từ 111c...
Lượt xem: 1001 Chi tiết
Vũ Hiệp 22/12/2019

Basic Rules of Piano Care / Các quy tắc chăm sóc Piano cơ bản

To remove smudges and fingerprints, first dust using the damp/dry cloths as above. If heavier cleaning is necessary, dampen your cloth with a small amount of mild soap solution. A common product is Murphy's Oil Soap, available at most grocery and hardware stores. Để loại bỏ vết ố và dấu vân ta...
Lượt xem: 599 Chi tiết
Vũ Hiệp 22/12/2019

TRA NĂM SẢN XUẤT ĐÀN PIANO

Nếu là đàn Yamaha và Kawai, dựa vào số Serial bạn có thể biết năm sản xuất của đàn bằng cách tra theo link dưới đây: Tra năm sản xuất của đàn Yamaha Tra năm sản xuất của đàn Kawai Nếu là đàn của các hãng Piano khác được sản xuất tại Nhật trước năm 2000, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp để P...
Lượt xem: 1151 Chi tiết
Admin 22/12/2019

NÊN MUA ĐÀN CỦA HÃNG NÀO ?

Âm thanh của đàn Upright Piano được tạo ra bởi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận của cây đàn. Bắt đầu từ lực tác động của ngón tay người chơi vào phím đàn (Key), truyền lực đó qua máy (Action) khiến búa đàn gõ vào dây đàn (String) để tạo ra rung động xuống con ngựa (Bridge). Bộ phận này có nhiệm...
Lượt xem: 914 Chi tiết
Vũ Hiệp 22/12/2019

CẤU TRÚC ĐÀN UPRIGHT PIANO

Đàn Upright Piano được hợp thành bởi: Body (thân vỏ) Hệ thống bên trong gồm: Action là bộ máy Damper là bộ chặn âm  Pedal là bộ bàn đạp hỗ trợ một số chức năng khác String và Tuning Pin là bộ dây và chốt chỉnh dây Soundboard là nơi cộng hưởng và phát ra âm thanh...
Lượt xem: 1020 Chi tiết
Vũ Hiệp 22/12/2019

CÓ NÊN NHỜ GIÁO VIÊN PIANO CHỌN ĐÀN ?

Có hay không nên nhờ giáo viên Piano đi chọn đàn? Để có thể trả lời câu hỏi, trước tiên bạn cần biết mình có thể NHỜ GIÁO VIÊN NHỮNG GÌ (vì không phải giáo viên Piano thì biết mọi thứ về Piano) và AI LÀ NGƯỜI CÓ THỂ NHỜ (vì những người bạn nghĩ là giáo viên chưa ch...
Lượt xem: 787 Chi tiết
Vũ Hiệp 22/12/2019

TƯ VẤN PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN ĐÀN PIANO

Dịch vụ Hướng dẫn khách hàng lựa chọn đàn Piano là một Dịch vụ độc lập của Pianonet với một mức phí khiêm tốn. Sau khi sử dụng dịch vụ khách hàng có đủ khả năng tự chọn cho mình một cây đàn tốt ở bất cứ nơi nào và rất nhiều lợi ích khác xuyên suốt từ việc mua đàn tới việc bảo quản đàn, học...
Lượt xem: 833 Chi tiết
Admin 22/12/2019

Các hãng sản xuất đàn Piano của Nhật Bản

Ngoài những ông lớn như YAMAHA, KAWAI, Nhật Bản còn có rất nhiều hãng sản xuất đàn Piano khác với rất nhiều thương hiệu, Model Piano khác nhau. Bài viết này Pianonet sẽ chia sẻ thông tin về các hãng sản xuất Piano truyền thống của Nhật Bản, nhằm giúp quý khách có được cái nhìn bao quát hơn về mặt hà...
Lượt xem: 1413 Chi tiết
Vũ Hiệp 14/03/2020

Đàn Piano Ngoài dòng (lạc dòng) là gì?

Từ "đàn NGOÀI DÒNG / LẠC DÒNG" cho người nghe cảm giác về một cái gì đó không chính thống, không tốt, rẻ tiền v.v..., gây hiểu nhầm rằng chỉ có đàn Yamaha thì tốt, còn lại là không tốt. Sau nhiều năm nhận thức này đã trở nên "thành kiến", chưa muốn nói là nó biến hẳn thành một định nghĩa, khó làm ch...
Lượt xem: 2160 Chi tiết
Vũ Hiệp 17/03/2020

Lựa chọn đàn theo ngân sách

Các hãng đều sản xuất đa dạng sản phẩm, từ loại phổ thông rẻ tiền tới xa xỉ đắt tiền, nhằm tiếp cận nhiều nhất tới các nhu cầu của thị trường. Vì vậy để biết được sản phẩm có giá trị hay không ta không nên chỉ quan tâm tới tên hãng mà phải biết được thông số chi tiết của sản phẩm như là chủng loại, ...
Lượt xem: 1241 Chi tiết
Vũ Hiệp 14/03/2020

Những lợi ích đã được khoa học chứng minh khi cho con cái tập đàn Piano từ nhỏ

Việc cho con cái đến lớp học đàn piano từ nhỏ có rất nhiều lợi ích. Nếu cha mẹ muốn giúp con phát triển một cách toàn diện không chỉ về thể chất mà cả trí lực thì việc tìm một lớp dạy học đàn piano cho bé 4 tuổi trở lên là điều vô cùng hợp lý và cần thiết. Những lớp dạy cảm thụ âm nhạc cho trẻ em, h...
Lượt xem: 537 Chi tiết
Vũ Hiệp 14/03/2020

Cha mẹ đồng hành cùng con cái học đàn Piano

Tôi dám cam đoan rằng hiếm có đứa trẻ nào khi hỏi “con thích làm gì?” bảo rằng “con thích học” cả, ngoại trừ khả năng đứa bé đó là thiên tài tự bản năng đam mê một môn nào đấy(!). Khi từ trường về nhà, bé thường không quan tâm đến việc tập luyện và cha mẹ chỉ nhắc các bé như là một thói quen của ngư...
Lượt xem: 635 Chi tiết
Vũ Hiệp 22/12/2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÀN CÓ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CHƠI (DISKLAVIER)

- Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cây đàn Piano không có người chơi mà nó vẫn tự chơi chưa?- Không phải là ma quỷ gì đâu, đó là một hệ thống mang tên Disklavier. - Đàn có hệ thống này giúp người ta có thể thưởng thức trực tiếp trên đàn các tác phẩm của những nghệ sỹ lớn, như thể họ đang ngồi trên ...
Lượt xem: 788 Chi tiết
Vũ Hiệp 14/03/2020

Tổng hợp giáo trình, tài liệu học piano hay cho người mới bắt đầu

Tôi dám cam đoan rằng hiếm có đứa trẻ nào khi hỏi “con thích làm gì?” bảo rằng “con thích học” cả, ngoại trừ khả năng đứa bé đó là thiên tài tự bản năng đam mê một môn nào đấy(!). Khi từ trường về nhà, bé thường không quan tâm đến việc tập luyện và cha mẹ chỉ nhắc các bé như là một thói quen của ngư...
Lượt xem: 2281 Chi tiết
Vũ Hiệp 14/03/2020

Làm sao để tìm được một giáo viên Piano đúng: Tâm thư gởi các bố mẹ!

Thưa quý phụ huynh, khi suy nghĩ về những gì sẽ chia sẻ với quý Phụ huynh, tôi đã quyết định cách tốt nhất là viết một tâm thư này dành riêng cho quý vị.Một phụ huynh có thể tự hỏi: làm thế nào để tôi mang âm nhạc vào cuộc sống của con tôi? Làm thế nào để tôi tìm đúng giáo viên piano cho con mình? T...
Lượt xem: 718 Chi tiết