PIANO CƠ

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

PIANO CƠ (UPRIGHT PIANO) 100% ẢNH CHỤP THỰC TẾ TẠI SHOWROOM

Hiển thị:

36.000.000 VNĐ 31.500.000 VNĐ

KLINGEL KU3 12120

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

35.000.000 VNĐ 29.000.000 VNĐ

FRITZKUHLA 50 112050

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

33.000.000 VNĐ 29.000.000 VNĐ

TOKAI AU2 315506

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

39.000.000 VNĐ 35.000.000 VNĐ

STOCKHAUSEN SPU 121 Wn 13822

Upright piano STOCKHAUSEN SPU 121 Wn 13822 Thông số kỹ thuật:    Số ph&i..

57.000.000 VNĐ 49.900.000 VNĐ

YAMAHA U1A 4292589

Thông số kỹ thuật: Số phím 88 phím Số pedal 03 Pedals K&iacut..

30.000.000 VNĐ 24.900.000 VNĐ

SCHWESTER 51 450623

Thông số kỹ thuật: Số phím 88 phím Số pedal 03 Pedals K&iacut..

33.000.000 VNĐ 29.000.000 VNĐ

MEISTER ME28 820016

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

26.500.000 VNĐ 19.500.000 VNĐ

LESTER No.300 13914

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

64.000.000 VNĐ 54.900.000 VNĐ

YAMAHA YUS 3656629

Thông số kỹ thuật: Số phím 88 phím Số pedal 03 Pedals K&iacut..

38.000.000 VNĐ 35.000.000 VNĐ

YAMAHA U1E 497803

Upright Piano U1E 497803 Thông số kỹ thuật: Số phím 88 phím Số..

35.000.000 VNĐ 28.500.000 VNĐ

HARMONY No500H 29003

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

38.000.000 VNĐ 35.000.000 VNĐ

FLORA F20 160901 (New 90%)

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

65.000.000 VNĐ 55.900.000 VNĐ

YAMAHA MX300MR 4895603

Thông số kỹ thuật: Số phím 88 phím Số pedal 03 Pedals K&iacut..

31.000.000 VNĐ 27.500.000 VNĐ

EREIZEN 220E 10180

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

32.000.000 VNĐ 28.500.000 VNĐ

EARL WINDSOR W113 154135

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

20.000.000 VNĐ 15.500.000 VNĐ

DIAPASON No132 18888

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

55.000.000 VNĐ

CAROL OTTO BERLIN

Thông số kỹ thuật:    Số phím 86 phím    Số ped..

33.000.000 VNĐ 26.500.000 VNĐ

BAROCK DX200M 34727

Thông số kỹ thuật: Số phím 88 phím Số pedal 03 Pedals K&iacut..

28.000.000 VNĐ 24.500.000 VNĐ

Apollo AS.12 24097

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

32.000.000 VNĐ 28.500.000 VNĐ

APOLLO A-6 63480

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

32.000.000 VNĐ 28.500.000 VNĐ

APOLLO A-5 34061

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

26.000.000 VNĐ 22.500.000 VNĐ

VAN BROAD V10B 6738

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

35.000.000 VNĐ 30.900.000 VNĐ

YAMAHA U1F 1086485

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

42.000.000 VNĐ 38.000.000 VNĐ

WISTARIA K110, 903035

..

32.000.000 VNĐ 28.000.000 VNĐ

YAMAHA M1 1290377

..

21.000.000 VNĐ 17.900.000 VNĐ

WAGNER W280 620537

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

38.000.000 VNĐ

STEINBACH- SELECT A 770712

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

37.000.000 VNĐ 29.900.000 VNĐ

KAWAI- KU1DK 474505

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

32.000.000 VNĐ 28.500.000 VNĐ

ATLAS - NA100 210666

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

39.000.000 VNĐ 36.000.000 VNĐ

YAMAHA U1G 1306405

Thông số kỹ thuật:    Số phím 88 phím    Số ped..

Hiển thị từ 1 đến 30 của 43 (2 Trang)